*
*
*
*
*
*
*
*

F-14.4/18

18V Schnurloses Werkzeug

Stromspannung: 14.4/18V

Leuchtmitteltyp: LED

ID: 1066A